Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Bold, underlined and exclamation marks!!!

“I consider it right, as long as I live in this body, to stir you up by reminding you,” 2 Peter 1:13  The apostle Peter was a man just like you and me, and he knew that things can fall into forgetfulness.  He understood that what may be a living revelation today, may tomorrow be surrounded by challenges and mists of doubt that want to creep in.  If there is one thing that.. Read More

Fetstil, understruket och utropstecken!!!

“Ja, jag anser, så länge jag är i denna kroppshydda, att det är rätt att jag väcker er genom påminnelse.” 2 Peter 1:13 Aposteln Petrus var en människa precis som du och jag och han visste att saker och ting kan falla i glömska. Han förstod att det som kan vara en levande uppenbarelse idag, kan imorgon bli omringat att utmaningar och dimmor av tvivel som vill smyga sig in. Om det är.. Read More