“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4

I Romarbrevet kapitel 6 talar Paulus om att vi genom Jesu verk är döda från synden. I början av kapitel 7 talar han om att vi genom Jesu verk är döda från lagen. Alltså ska vi varken vara under syndens eller lagens herravälde. 

Istället för att vara under synden och lagens herravälde, så tillhör vi Jesus. Synden för alltid med sig problem. Och när vi försöker leva under lagen, på lagens villkor, så för det också alltid med sig problem. Lösningen är Jesus. 

När du tror på Jesus så är du befriad, till att tillhöra honom. Du kan nu genom tro ha gemenskap med Jesus. Och när Jesus bor i ditt hjärta så kommer du att bära frukt åt Gud. Jesu liv i ditt inre kommer att flöda fram genom dig och förhärliga Gud.

Så, håll dig nära Jesus också i ditt medvetande, genom att ständigt påminna dig om att Jesus bor i ditt hjärta. Gå inte tillbaka, varken till synden eller lagen, utan fokusera bara på Jesus. Tillsammans med Jesus är allting möjligt, det finns ingen som honom. Jesus är störst, bäst och vackrast.

Gud välsigne dig.

/ David Billström