Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Jesus and you

“So, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may be married to another, to Him who has been raised from the dead, so that we may bear fruit for God.” Rom. 7:4  In Romans chapter 6, Paul says that through Jesus’ work we are dead to sin.  At the beginning of chapter 7, he talks about how we are dead to the law.. Read More

Jesus och du

“Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.” Rom. 7:4 I Romarbrevet kapitel 6 talar Paulus om att vi genom Jesu verk är döda från synden. I början av kapitel 7 talar han om att vi genom Jesu verk är döda från lagen. Alltså ska vi varken.. Read More