Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

You can believe

“Often it has thrown him into the fire and into the water to kill him. But if You can do anything, have compassion on us and help us.” Jesus said, “If you can believe, all things are possible to him who believes.” Mark 9:22-23  Jesus performed miracles over and over again as He walked the earth.  Jesus also taught His disciples and the people.  Together with Jesus, completely new possibilities open up.  In.. Read More

Du kan tro

“Och han har ofta kastat honom både i elden och i vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror.” Mark. 9:22-23 Jesus utförde mirakler om och om igen när han vandrade på jorden. Jesus undervisade också sina lärjungar och folket. Tillsammans med Jesus så öppnar sig helt.. Read More