“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det,” Ef. 2:8

Ibland blir det överbetoning på, att – att vi ska leva i seger, frihet, helgelse, väckelse, hälsa, kärlek, glädje, bön och så vidare. Allt detta är bra att leva i och vi behöver bli påminda om det. Men vi ska inte överbetona – att. 

Vi blev frälsta av nåd. Vi förblir frälsta av nåd. Nåden tar man emot genom tro. Alla dessa “att”, uppfylls genom att ta emot nåd i tro. 

Hur, blir alltså – av nåd genom tro. Det är så det kristna livet startar och fortsätter. Det gäller på livets alla områden. Att Kristi karaktär och kraft flödar genom våra liv, det sker endast av nåd. Det är inget vi kan få igång genom egna prestationer. Vi kunde inte frälsa oss själva. Vi kan inte heller leva som frälsta själva. Vi är i ständigt behov av nåd från Gud. 

Så, gå från att till hur, genom att tro på Gud att han verkar i och genom ditt liv. Han lägger ner sin vilja i dig och hjälper dig att fullgöra den. Tro Gud om att han är så god och låt han blåsa i “dina segel”, så din “båt” går framåt i Guds Andes kraft. Gud ger även vilja och förmåga att göra stora uppoffringar för honom, när det behövs. 

“För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.” Fil. 2:13

Allt av nåd, genom tro. All ära till Gud. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström