“Och Petrus svarade honom och sa: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Då sa han: Kom.” Mark. 14:28-29

Inte bara vid ett tillfälle, utan vid två tillfällen skedde matunder. Att Jesus mättade flera tusen människor med bara några bröd och fiskar. Naturligt sett hade man ju kunna hävdat bättre planering, så att det inte skulle behöva ske mirakler.

Vid ett annat tillfälle, sa Jesus till en av sina lärjungar att hämta pengar ur munnen på den första fisken som han skulle få på kroken. Vid ett annat tillfälle, så tillät Jesus de orena andarna att fara in i svinen. I versen ovanför, ser vi att Jesus sa åt Petrus att komma ut till honom på vattnet.

Varför hämta pengar ur en fiskmun, hade inte Jesus bättre planering och administration än så? Varför tillät Jesus de orena andarna att fara in i svinen? Svinhjorden rusade ju utför branten ner i sjön och drunknade. Hade inte Jesus större “ansvarskänsla” än så? Varför skulle överhuvudtaget Petrus ut och gå på vattnet? De hade ju en båt att sitta i. Vad håller Jesus på med?

 “för Gud är inte oordningens Gud, utan fridens,” 1 Kor. 14:33 Gud är inte slarvig, oansvarig eller dålig på att planera. Men Gud är inte heller överdrivet “vattenkammad och ständigt bärandes på linjal och måttband” så att allt blir så precist och korrekt. Gud är oerhört generös och hans nåd är överflödande. Visst ska vi planera och göra vårt, men låt oss komma ihåg att Gud gör mirakler. Jesus gjorde mirakler om och om igen när han vandrade på jorden.

Lyft blicken från dina omständigheter och tro Jesus om mirakler idag. Inte för att du ska glänsa, utan för att Jesu namn ska bli förhärligat. Gud är oerhört generös och han både vill och kan hjälpa dig och andra människor på ett underbart sätt.

Gud välsigne dig.

/ David Billström