“När de nu fortsatte att fråga honom, reste han sig upp och sa till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne.” Joh. 8:7

Som troende på Jesus så får vi sprida de glada nyheterna om innebörden av Jesu död och uppståndelse. Dörren är nu öppen, varje människa är inbjuden och bordet är dukat. Jesus har gjort allting klart för varje människa, så att vi ska kunna bli försonade med Gud. 

Att få vandra fram i livet i gemenskap med Gud överträffar allting annat. Detta är livets mening, att få umgås med Gud. Det är goda nyheter att vi kan få bli älskade av Gud. Vi kan få vara barn till världens bästa Pappa, Gud i himlen. Han vill hjälpa oss på livets alla områden. Ingenting är för litet eller för komplicerat för Gud. Allt detta är möjligt på grund av att Jesus dog på korset för oss och uppstod på tredje dagen från de döda. Synden som separerar människan från Gud, kan man nu bli fri från, genom att tro på Jesus.

När Jesus sände ut sina lärjungar att predika, då predikade de evangelium, de goda nyheterna. De hade inte stenar med sig att kasta på människor som levde fel. De hade inte ens en attityd av att vara stenkastare. För faktum är att även om man inte kastar fysiska stenar, så kan man genom sin attityd och ordval kasta sten.

Om man har en sådan attityd så vill Jesus lösa en, genom att visa att han inte kastade sten på någon. Jesus var utan synd, felfri och perfekt, men han betonade inte problemen hos folket utan lösningen. Låt oss göra likadant.

“…Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!” Joh. 1:29

Gud välsigne dig.

/ David Billström