Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Messenger or stone thrower?

“So when they continued asking Him, He stood up and said to them, “Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her.” John 8:7 As believers in Jesus, we are allowed to spread the good news about the meaning of Jesus’ death and resurrection. The door is now open, every person is invited and the table is set. Jesus has made everything ready for every.. Read More

Budbärare eller stenkastare?

“När de nu fortsatte att fråga honom, reste han sig upp och sa till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne.” Joh. 8:7 Som troende på Jesus så får vi sprida de glada nyheterna om innebörden av Jesu död och uppståndelse. Dörren är nu öppen, varje människa är inbjuden och bordet är dukat. Jesus har gjort allting klart för varje människa, så att vi ska kunna bli.. Read More