“För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” Rom. 1:17

Tro har med övertygelse att göra. Bibeln talar om hjärtats tro och att tro är menat att vara en livsstil. Vår tro är på Gud, Guds ord och det Guds Ande säger till oss. Tvivel kan slå mot våra sinnen, men hjärtats tro bär oss.

Allt vi gör eller inte gör, är menat att vara ett utflöde av hjärtats tro. Många gånger är tron aktiv och gör saker, men ibland är tron bara stilla och vilande. Detta gäller på livets alla områden. Så, gå från tro, vidare till tro. Och har du inte tro än för att ta nästa steg på ett område, så vänta tills tron kommer. Umgås med Gud genom att läsa Guds ord och tala med Gud i bön. Låt Gud tala in tro i ditt liv.

Att leva på detta sätt behagar och förhärligar Gud. Genom tro har vi blivit rättfärdiggjorda i Jesus. Detta är grunden för att kunna leva vidare i tro. Tron vilar i Jesus och följer honom varhelst han leder.

Gud välsigne dig.

/ David Billström