Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Living out from conviction

“For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, “The just shall live by faith.” Rom. 1:17 Faith has to do with conviction. The Bible speaks of the faith of the heart and that faith is meant to be a way of life. Our faith is in God, the word of God and what the Spirit of God says to us. Doubt can strike our.. Read More

Leva utifrån övertygelse

“För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” Rom. 1:17 Tro har med övertygelse att göra. Bibeln talar om hjärtats tro och att tro är menat att vara en livsstil. Vår tro är på Gud, Guds ord och det Guds Ande säger till oss. Tvivel kan slå mot våra sinnen, men hjärtats tro bär oss. Allt vi gör eller inte.. Read More