“Han var undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om det som handlade om Herren. Men han kände bara till Johannes dop. Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Akvila och Priscilla hade hört honom, tog de honom till sig och förklarade grundligare Guds väg för honom.” Apg. 18:25-26

Apollos var en predikant som talade brinnande i anden. Att få vara vidrörd och fylld av Guds Ande är inte bara ett stort privilegium, utan en nödvändighet. Någon sa, att få vara döpt i den Helige Ande, det är en nödvändig lyx. Tron på Jesus och evangelium är inte en filosofi, detta går djupare än sinnet, det går in i hjärtat. Apollos talade brinnande i anden, men han behövde få mer uppenbarelse över det nya förbundet. 

Gud använde Akvila och Priscilla att förklara Guds väg grundligare för Apollos. Vi behöver både den Helige Ande och uppenbarelse från Guds ord. Att vara brinnande och inspirerande är viktigt, men inte tillräckligt. Ibland kan även upplägget av en predikan eller en predikants personlighet bidra till inspiration. Men när inspirationen lagt sig så består uppenbarelsen. Vi är kallade att förmedla både inspiration och uppenbarelse.

Uppenbarelse av evangelium är idag angeläget. Både troende och icketroende behöver få upp ögonen över detta underbara och kraftfulla budskap. Bland de troende så borde det vara uppenbart redan, men med tiden har så mycket annat kommit in i kyrkan och dolt Jesus och evangelium. Det har smugit sig in mycket av en blandning mellan lag och nåd. Att vi måste läsa Bibeln, be, vittna, leva heligt och fasta, för att Gud ska välsigna oss. Man börjar i fel ände genom sådan förkunnelse. Allt vi gör och det är mycket, det gör vi just därför att vi inte behöver göra någonting. Jesus har gjort allting för oss. När man ser det så vill man göra massor, utifrån glädje, tro, tacksamhet och kärlek. Det kommer som en frukt, inte som prestation.

Jesus är vår hjälte. Den uppenbarelsen vidrör både hjärtan och hjärnor till Guds förhärligande. Församlingen och den här världen behöver brinnande troende med uppenbarelse.

Gud välsigne dig.

/ David Billström