Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Fervent and with revelation

“This man was instructed in the way of the Lord, knowing only the baptism of John, but being fervent in spirit, he accurately spoke and taught the things concerning the Lord. He began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him and explained the way of God more accurately.” Acts 18:25-26 Apollos was a preacher who spoke fervent in spirit. Being touched and filled with the.. Read More

Brinnande och med uppenbarelse

“Han var undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om det som handlade om Herren. Men han kände bara till Johannes dop. Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Akvila och Priscilla hade hört honom, tog de honom till sig och förklarade grundligare Guds väg för honom.” Apg. 18:25-26 Apollos var en predikant som talade brinnande i anden. Att få vara vidrörd och fylld av Guds Ande.. Read More