“Hur är det nu? Är det människor jag försöker övertala – eller Gud? Eller försöker jag vara människor till lags? För om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare.” Gal.1:10

Att vara en radikal predikant, är att predika Guds nåd. Men många gånger tänker vi precis tvärtom. Om man går hårt åt synden och kommer med massa uttalanden om att vi måste skärpa oss, det anser vissa vara radikalt. De menar, att man ska ju behaga Gud, inte människor. 

För det första, så hjälper det inte så mycket att predika mot synden. Det blir istället oftast en motsatt verkan. Man bygger in och upplivar ett syndmedvetande på det sättet. Och att säga, att vi måste skärpa oss, kanske håller ett tag, men det ger inte bestående förändring.

Paulus ville vara Kristi tjänare och därför predikade han Guds nåd. Om du vill vara Kristi tjänare så bör du se till att du predikar nådens evangelium och inte blandar in lagiskhet överhuvudtaget. Vi blir och förblir frälsta, av nåd genom tro.

Att predika Jesu död och uppståndelse som tillräckligt för en människas frälsning, det är radikalt. Vi vill ju så många gånger försöka hjälpa Gud och gärna också ta åt oss lite berömmelse över vår duktighet. Men nåden gör att all ära går till Gud.

Att predika, att när Jesus bor i en troendes hjärta så kommer också Jesu liv att verka en förändring genom den personens liv, det är radikalt.

Låt oss predika Jesus, vad han har gjort genom sin död och uppståndelse och hans liv i de troende. Ju mer vi ser på Jesus, desto mer medvetna blir vi om Jesus. Låt oss predika lösningen, inte problemen. När vi predikar Jesus och Guds nåd så kommer tron som ett resultat. Ju mer du ser av Jesus, desto mindre vill du ha med synd att göra och desto mer möjligheter ser du, istället för omöjligheter.

Att predika att allt är av nåd från början till slut och att det enda vi ska göra är att tro, det är radikalt. Faktum är, att när vi tror så händer grejer, både i och genom våra liv. All ära till Gud.

Gud välsigne dig.

/ David Billström