Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The grace of God is radical

 “For am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please men? For if I were still trying to please men, I would not be the servant of Christ.” Gal. 1:10 To be a radical preacher, is to preach the grace of God. But many times we think the exact opposite. If one goes hard on sin and makes a lot of statements that we must.. Read More

Guds nåd är radikal

“Hur är det nu? Är det människor jag försöker övertala – eller Gud? Eller försöker jag vara människor till lags? För om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare.” Gal.1:10 Att vara en radikal predikant, är att predika Guds nåd. Men många gånger tänker vi precis tvärtom. Om man går hårt åt synden och kommer med massa uttalanden om att vi måste skärpa oss, det anser.. Read More