“Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.” Apg. 8:3

Saulus, som sedan fick namnet Paulus, hade inte bara läst en bok om att försöka behaga Gud genom egna ansträngningar, utan han hade försökt det i praktiken. Hans nitälskan för att upprätta sin egen rättfärdighet genom laggärningar drev honom till och med till, religiös fanatism. Han förföljde de kristna innan han fick det livsförvandlande mötet med Jesus. Då blev han en av den kristna trons främsta spridare och försvarare. 

Jesus förutsade för två tusen år sedan, när han vandrade på jorden, religiös fanatism. Han sa till sina följare “… den tid kommer, när var och en som dödar er ska tro att de utför en tjänst åt Gud. Och detta ska de göra mot er, därför att de inte känner Fadern, inte heller mig.” Joh. 16:2-3

Att prata om Gud är en sak. Att känna Gud är något helt annat. Paulus blev fri från religiös fanatism när han fick möta Jesus. 

“Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Upp. 3:20

Jesus knackar på ditt hjärtas dörr. Öppna ditt hjärta för Jesus och låt han försona dig med Gud.

“Och han (Jesus) är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:2

När man sätter sin tro till Jesus så blir man försonad med Gud. Då kan man lära känna Gud personligen. Detta är livets mening, att känna Gud. Då kommer också god frukt att komma ut genom ens liv, för Jesus bor i ens hjärta.

Sätt ditt hjärtas tro till Jesus idag. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström