Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

From fanatic to believer

“But Saul ravaged the church, entering house by house and dragging out both men and women and committing them to prison.” Acts 8:3 Saul, later named Paul, had not only read a book about trying to please God through his own efforts, but he had tried it in practice. His zeal for establishing his own righteousness through works of the law even drove him to, religious fanaticism. He persecuted the Christians before he.. Read More

Från fanatiker till troende

“Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.” Apg. 8:3 Saulus, som sedan fick namnet Paulus, hade inte bara läst en bok om att försöka behaga Gud genom egna ansträngningar, utan han hade försökt det i praktiken. Hans nitälskan för att upprätta sin egen rättfärdighet genom laggärningar drev honom till och med till, religiös fanatism. Han förföljde.. Read More