Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The tempter and the accuser

“The thief does not come, except to steal and kill and destroy. I came that they may have life, and that they may have it more abundantly.” John 10:10  The Bible reveals your worst enemy.  Jesus calls him the thief, a murderer and a liar and the father of lies.  So everything he says is lie, even if he can present facts, his conclusions and application are still lie.  Two of the devil’s.. Read More

Frestaren och åklagaren

“Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd.” Joh. 10:10 Bibeln uppenbarar din värsta fiende. Jesus kallar honom för tjuven, en mördare och en lögnare och lögnens fader. Allt han säger är alltså lögn, även om han kan presentera fakta, så är ändå hans slutsatser och tillämpning lögn.  Två av djävulens ansikten är som frestare och åklagare… Read More