“Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv,” Rom. 7:9

Romarbrevet  talar om detta med lag och nåd. Bibeln är indelad i två delar, det Gamla och det Nya, testamentet. De talar om två helt olika förbund som fungerar på helt olika sätt. I versen ovanför talas det om hur budordet / lagen, väcker liv i synden. 

Att predika “lagen, vi måste, vi behöver verkligen, skärp er”, det får motsatt verkan. Lagen väcker liv i synden. Det blir en väckelse av synd. Visst behöver vi ibland en knuff i rätt riktning, men betoningen ska vara på Jesus och det han har gjort genom sin död och uppståndelse och vad han vill göra genom oss. Betoningen ska inte ligga på vår viljestyrka. 

“Jag är korsfäst med Kristus och jag lever, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tro på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.” Gal. 2:20

När vi tror på Jesus, då lever han i oss. När vi predikar Jesus som lösningen på vår otillräcklighet och svaghet, då blir tron aktiverad. Och när vi lever dagligen i tro på Jesus, på livets alla områden, då flödar livet från Jesus också ut genom våra liv. Jesus i oss “vaknar till liv”, det blir en väckelse som doftar Jesus. 

Så låt oss inte peka ut alla brister utan peka på lösningen – Jesus. Då kommer tro och då kan Jesus börja verka. En sådan väckelse vill vi leva i. Av nåd genom tro. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström