“Och de vinkade till sina kamrater i den andra båten att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de började sjunka.” Luk. 5:7

En handfull troende var vid fronten. Det var vilddjur och mörka figurer som attackerade dem, men de stod fasta och lyckades rädda någon själ här och någon själ där. 

Plötsligt hördes ett muller av marscherande trupper, med enorma förråd av vapen, mat, viloläger och folk. De kom och de var allierade med den lilla gruppen som slagits vid fronten. 

Glädje och tillförsikt fyllde deras hjärtan. De fick ny styrka av att bara se dem. Men, den stora truppen stod still, de avvaktade. De rusade eller kom inte till mötes som en medkämpe, utan sakta men bestämt vände de ryggen till striden och försvann lika plötsligt som de kom. 

Sorgligt men sant, i Sverige och Europa idag vad gäller kampen om själarna, där Jesus kallat sin församling att vara som en Frälsningsarme’. 

Du som tror på Jesus får, kan och är utvald till privilegiet, att få vara med och rädda själar för evigheten. Måste du? Nej, men du får. 

“Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark. 16:15

Gud välsigne dig. 

/ David Billström