“Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.” Jes. 12:3

Det finns källor, frälsningens källor, att ösa ur. Det finns inte bara en källa och inte bara en skopa att få. Genom Jesu död och uppståndelse så är källorna tillgängliga för alla troende. Det finns livgivande vatten att få för varje område av ditt liv. Jesus är Frälsaren och han vill att vi med glädje öser ur källorna. Bibeln uppenbarar dessa livgivande källor. Det gäller syndernas förlåtelse, att bli försonad med Gud, evigt liv, hälsa och vederkvickelse för hela din varelse, att få vara uppfylld av den Helige Ande, ekonomisk välsignelse, hjälp i relationer, beskydd…. 

“För Guds Son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han var inte ja och nej, utan ja har kommit genom honom. För alla Guds löften har i honom fått sitt ja och genom honom sitt amen, Gud till ära genom oss.” 2 Kor. 1:19-20

I Jesus, så har alla löften fått sitt – Ja. Allt detta är av nåd, i kraft av Jesu död och uppståndelse. Genom tro så öser man och tar emot. Hitta källor (löften, nåd) i Bibeln och ös på, ta emot genom tro, allt till Guds ära. Gud blir förhärligad genom våra liv när vi tar del av hans gåvor. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström