Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Draw more

“Therefore with joy you shall draw water out of the wells of salvation.” Isaiah 12:3  There are wells, the wells of salvation, to draw from.  There is not just one well and not just one scoop to get.  Through Jesus’ death and resurrection, the wells are available to all believers.  There is life-giving water to be had for every area of ​​your life.  Jesus is the Savior and He wants us to draw.. Read More

Ös på

“Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.” Jes. 12:3 Det finns källor, frälsningens källor, att ösa ur. Det finns inte bara en källa och inte bara en skopa att få. Genom Jesu död och uppståndelse så är källorna tillgängliga för alla troende. Det finns livgivande vatten att få för varje område av ditt liv. Jesus är Frälsaren och han vill att vi med glädje öser ur källorna. Bibeln uppenbarar dessa livgivande.. Read More