“… och kläd er i rättfärdighetens pansar” Ef. 6:14

I Efesierbrevet 6 så talas det om Guds vapenrustning, inte din eller min alltså. Gud vill att vi klär på oss hans vapenrustning som han av nåd erbjuder oss. Allt som Gud ger och erbjuder är av nåd. Inget som vi kan förtjäna alltså genom att försöka imponera på Gud. Här talas det om rättfärdighetens pansar. Den är stark och hård och den skyddar ditt hjärta och inre. Guds rättfärdighet är en gåva till oss och vi tar emot den genom att tro på Jesus. 

“Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt… ” Jes. 64:6

Prisa Gud för rättfärdighetens gåva. Om det hängde på vår egen rättfärdighet så skulle vi bli skjutna i sank på en gång av åklagaren, djävulen. Våra egna rättfärdiga gärningar (inte synder), är som en fläckad dräkt. Ofullkomlig alltså. 

Kläd dig i Guds fullkomliga pansar idag. Det skyddar dig och påminner dig om att eftersom du redan är rättfärdig i Kristus, att därför fortsätta framåt i rättfärdig livsstil. När vi misslyckas i vår vandring, så tar vi inte av oss det pansar vi fått. Utan vi har det kvar på oss och tror på – “HERREN vår rättfärdighet.” Jer. 23:6

Gud välsigne dig. 

/ David Billström