Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Breastplate

“…having put on the breastplate of righteousness,” Eph. 6:14  Ephesians 6 speaks of God’s armor, not yours or mine.  God wants us to put on His armor, which He graciously offers us.  Everything that God gives and offers is by grace.  Nothing that we can earn then, by trying to impress God.  Here it speaks about the breastplate of righteousness.  It is strong and hard and it protects your heart and interior.  God’s.. Read More

Pansar

“… och kläd er i rättfärdighetens pansar” Ef. 6:14 I Efesierbrevet 6 så talas det om Guds vapenrustning, inte din eller min alltså. Gud vill att vi klär på oss hans vapenrustning som han av nåd erbjuder oss. Allt som Gud ger och erbjuder är av nåd. Inget som vi kan förtjäna alltså genom att försöka imponera på Gud. Här talas det om rättfärdighetens pansar. Den är stark och hård och den skyddar.. Read More