Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

You are not a single-use item

“I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.” Ps. 139:14  You are so valuable, beautiful, significant and unique.  You are created and highly loved, by God.  You’re not here by chance.  Life is a gift from God and He has a plan for your life.  This world’s attitude is a lot of consumption and “use and throw away”.  In.. Read More

Du är ingen engångsartikel

“Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” Ps. 139:14 Du är så värdefull, vacker, betydelsefull och unik. Du är skapad och högt älskad, av Gud. Du är inte här av en slump. Livet är en gåva från Gud och han har en plan för ditt liv.  Denna världens attityd är mycket av förbrukning och “slit och släng”. Förr var det.. Read More