Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The days are evil but God is good

“making the most of the time because the days are evil.” Eph. 5:16  No special revelation is needed to understand that the world is dark and evil.  Just watch the news and anyone will see it.  Lots of different types of problems and evil.  The Bible verse above, was written about two thousand years ago.  The days have been and are evil.  Anyone who puts their hope and expectation into what the world.. Read More

Dagarna är onda men Gud är god

“ta väl vara på tiden, för dagarna är onda.” Ef. 5:16 Det behövs ingen speciell uppenbarelse för att förstå att världen är mörk och ond. Det är bara att titta på nyheterna så ser vem som helst det. Massa olika typer av problem och ondska. Bibelversen ovanför, skrevs för omkring två tusen år sedan. Dagarna har varit och är onda. Den som sätter sitt hopp och förväntan till vad världen kan erbjuda, kommer.. Read More