Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Changed car, house, partner…

“For You have turned my mourning into dancing; You have put off my sackcloth and girded me with gladness,” Ps. 30:11  All people are seekers.  They are constantly looking for new stimulus, new satisfaction, confirmation and to reach new heights.  It is expressed through change.  You change everything.  If you have changed everything and still feel dissatisfied, you can either run a few more laps, or make a life-changing change –  Change your.. Read More

Bytt bil, hus, partner…

“Du förvandlade min klagan till dans, du lossade min sorgdräkt och klädde mig i glädje.” Ps. 30:12 Alla människor är sökare. Man söker hela tiden ny stimulans, ny tillfredsställelse, bekräftelse och att uppnå nya höjder. Det tar sig i uttryck att man byter. Man byter allting. Om du har bytt allting och fortfarande känner dig otillfredsställd så kan du antingen köra några varv till, eller göra ett livsförvandlande byte –  Byt ditt gamla.. Read More