“Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet,” Luk. 4:18

Vad vi människor än möter i livet, fattigdom av olika slag, krossade hjärtan och drömmar, olika typer av fångenskap, att vi inte ser det vi borde se, olika typer av förtryck – allt detta och mycket mer har Jesus lösningen på. 

Att predika är att proklamera vad Gud säger. Att predika gör man i tro, från sitt hjärta, i den Helige Andes kraft. Kraften sitter inte i volymen, utan i närvaron av Guds Ande som går med det predikade ordet. Att predika är att slå fast, tydligt och klart. 

Jesus predikar in i din situation idag. Han proklamerar frihet, hälsa, förlåtelse, upprättelse och hopp. Med Jesus finns det alltid möjligheter. Lyssna till den främsta predikanten av alla – Jesus Kristus. Han predikar till dig från Guds ord och han predikar till dig genom sin Ande. Han kan också predika genom en annan människa. Och han proklamerar – Frihet för de fångna! Hopp! Förlåtelse! Möjligheter! 

Jesus predikar inte om frihet och syn, utan han predikar frihet och syn. Hans predikan ger frihet och syn när man tror, den gör så att man helt plötsligt är fri och ser. Lyssna till och tro på Jesus. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström