Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Deliverance to the captives

“The Spirit of the Lord is upon Me, because He has anointed Me to preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed;” Luke 4:18  Whatever we humans encounter in life, poverty of various kinds, broken hearts and dreams, different types of captivity, not seeing what we.. Read More

Frihet för de fångna

“Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet,” Luk. 4:18 Vad vi människor än möter i livet, fattigdom av olika slag, krossade hjärtan och drömmar, olika typer av fångenskap, att vi inte ser.. Read More