Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

A crutch in life?

“Therefore beware, lest what is spoken of in the prophets come upon you: ‘Look, you scoffers, marvel and perish! For I will perform a work in your days which you will never believe, even if someone declares it to you.’” Acts 13:40-41   Some say that to believe in Jesus is only for those who need “a crutch in life”.  They themselves think they stand firm and be so sensible.  Jesus has sent us.. Read More

En krycka i livet?

“Se därför till att det som blivit sagt genom profeterna inte kommer över er: Se, ni föraktare, och förundra er och gå under, för jag utför i era dagar ett verk, som ni aldrig skulle tro om någon berättar det för er.” Apg. 13:40-41 En del säger att detta med att tro på Jesus är bara för sådana som behöver “en krycka i livet”. Själva menar de sig stå stadigt och vara så.. Read More