“Kom till mig… ” Matt. 11:28

Gud har skapat människan för gemenskap. Precis som det är naturligt att barn har gemenskap med sina föräldrar, så är det också naturligt att människan har gemenskap med sin Skapare. Genom Jesus så upprättas relationen mellan Gud och människa.

Kanske du aldrig har kommit till Jesus? Det är något man gör genom att tro på honom i sitt hjärta. Den tron kan få sitt uttryck genom att man talar med Jesus. Det kallas att man ber. Idag kan du komma till Jesus med alla dina bördor. Och har du inga bördor så kan du komma ändå. För faktum är att det är Gud som bär dig, han uppehåller dig. Att du lever, att du kan andas, är ett verk av Gud. Livet är en gåva, av nåd. Kom hem idag genom att tro på Jesus. Då blir du försonad med Gud. 

Sedan finns det andra, som jag själv till exempel, som trott på Jesus många år. Även jag och du som tror sedan tidigare är kallade att komma till Jesus idag igen. Hos honom finns gemenskap, kärlek, kraft, barmhärtighet, vishet, tillrättavisning och glädje. Vårt främsta uppdrag eller kalla det privilegium, det är att få vara med Jesus. Ingen är för ung eller för gammal, för utbildad eller outbildad eller för rik eller fattig. 

Lyssna, Jesus kallar på dig – “Kom till mig…” 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström