Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Come to Me…

“Come to Me…” Matt. 11:28  God created man for communion.  Just as it is natural for children to have fellowship with their parents, so it is also natural for man to have fellowship with his Creator.  Through Jesus, the relationship between God and man is established.  Maybe you never came to Jesus?  It is something you do by believing in Him in your heart.  That faith can be expressed by talking to Jesus. .. Read More

Kom till mig…

“Kom till mig… ” Matt. 11:28 Gud har skapat människan för gemenskap. Precis som det är naturligt att barn har gemenskap med sina föräldrar, så är det också naturligt att människan har gemenskap med sin Skapare. Genom Jesus så upprättas relationen mellan Gud och människa. Kanske du aldrig har kommit till Jesus? Det är något man gör genom att tro på honom i sitt hjärta. Den tron kan få sitt uttryck genom att.. Read More