“Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.” Matt. 24:14

Evangelium handlar om Jesus och Guds rike. Det handlar alltså inte om mänskliga riken eller kungar. Jesus är vägen in i Guds rike och Jesus är Konungen. Guds rike vill genomsyra varje område av mänskligt liv. 

Evangelium ska inte blandas eller färgas av politik, nationalism eller kultur. Evangelium är från Gud till människan och vi ska inte kladda ner evangelium med våra politiska, nationalistiska eller kulturella fingrar. Evangelium kan däremot få påverka vår politik, nationalism och kultur. Det är en enorm skillnad på detta. 

Tyvärr så har ett befläckat evangelium många gånger presenterats för människor. Befläckat av politik, nationalism eller kultur. Låt oss göra klar åtskillnad och låt Guds rike, som är “rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande” (Rom 14:17), prägla budbärarna och metoderna. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström