Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Let go of moralism and let loose the gospel instead

 “who has made us able ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.” 2 Cor. 3:6  Through Jesus, the new covenant was established.  The old covenant, the law, is history.  We should not mix these two covenants, but clearly separate them.  In 2 Cor. 3 it is spoken of the letter and of the Spirit, the ministry of death.. Read More

Släpp moralism och släpp lös evangelium istället

“Han som också gett oss förmågan att vara tjänare åt det nya förbundet, inte bokstavens utan Andens. För bokstaven dödar, men Anden ger liv.” 2 Kor. 3:6 Genom Jesus så etablerades det nya förbundet. Det gamla förbundet, lagen, är historia. Vi ska inte blanda de två förbunden utan tydligt skilja dem åt. I 2 Kor. 3 så talas det om bokstaven och Anden, dödens tjänst och Andens tjänst, den dömande tjänsten och rättfärdighetens.. Read More