“Och Gud som känner hjärtat, gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den Helige Ande åt dem, på samma sätt som åt oss. Och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan.” Apg. 15:8-9

I Apostlagärningarna kap. 10, under tiden Petrus predikade evangelium till den ofrälsta skaran, så hände något. Den Helige Ande kom över dem som lyssnade. Ingen frälsningsinbjudan hade gått ut och ingen frälsningsbön hade betts. Ändå kom den Helige Ande över skaran och de började tala med tungor och prisa Gud. 

I Apg. 15 så säger Petrus att Gud känner hjärtat och han menar då händelsen i Kornelius hus i kap. 10. Gud gav sitt vittnesbörd, genom att han gav den Helige Ande åt dem som lyssnade. De blev både frälsta och Andedöpta samtidigt. Gud såg tron i deras hjärtan och han gensvarade på den. 

Gud är densamme idag. Han känner ditt hjärta. Du behöver inte informera Gud om något. Gör som de gjorde både i Kornelius hus och i Galatien (Gal. 3:2, 5), lyssna till eller läs Guds ord, i tro. Gud ser den tron och han kommer rena ditt hjärta, ge dig den Helige Ande eller gensvara på annat sätt, beroende på vad du tror Gud om. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström