Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

God knows the heart

“God, who knows the heart, approved of them, giving them the Holy Spirit just as He did to us, and made no distinction between them and us, and purified their hearts by faith.” Acts 15:8-9  In the Acts of the Apostles chap. 10, while Peter was preaching the gospel to the unsaved crowd, something happened.  The Holy Spirit came upon those who listened.  No invitation to salvation had been offered and no salvation.. Read More

Gud känner hjärtat

“Och Gud som känner hjärtat, gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den Helige Ande åt dem, på samma sätt som åt oss. Och han gjorde inte någon skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan.” Apg. 15:8-9 I Apostlagärningarna kap. 10, under tiden Petrus predikade evangelium till den ofrälsta skaran, så hände något. Den Helige Ande kom över dem som lyssnade. Ingen frälsningsinbjudan hade gått ut.. Read More