“För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.” Rom. 10:3

Många människor idag, tyvärr även många som kallar sig kristna, förstår inte Guds rättfärdighet. Man vill så väl, men ändå så blir det fel. När Jesus hängde på korset så sa han “Det är fullbordat”, precis innan han dog. Jesus har gjort allt för oss, det är klart, vi kan inte lägga till något. Tyvärr så förstår inte alla detta. 

“För Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror.” Rom. 10:4

När man underordnar sig Guds rättfärdighet, genom att tro på Jesus, så behagar man Gud. På det sättet ärar vi Jesus och det dyrbara offer han gjorde för oss. Genom att tro så blir Jesus din rättfärdighet. Denna förståelse skapar en tacksamhet i våra hjärtan. Den tacksamheten får oss att göra massa bra saker, därför att Jesus redan gjort allt för oss. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström