Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Europe back to God

Europe, with all your precious people, you have so much.  You have your reputation, you have your fine cities, you are rich in culture, you have your fine nature, you have your money, you have your resources, and you have your empty churches.   You have everything, except God.  You are spiritually poor.  You have lost the faith and love for Jesus.  Europe, come to Jesus.  Jesus calls on every girl, boy, man and.. Read More

Europa tillbaka till Gud

Europa, med alla dina dyrbara människor, du har så mycket. Du har ditt anseende, du har dina fina städer, du är rik på kultur, du har din fina natur, du har dina pengar, du har dina tillgångar och du har dina tomma kyrkor.  Du har allting, förutom Gud. Du är andligt fattig. Du har tappat tron och kärleken till Jesus.  Europa, kom till Jesus. Jesus kallar på varje flicka, pojke, man och kvinna… Read More