“Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium.” Gal. 1:6-7

Det är evangelium som är Guds kraft till frälsning (Rom. 1:16), inte evangelium plus något mer. Tillägg till evangelium berövar evangeliet dess kraft. Jesu död för våra synder, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen, är evangelium. Däri finns Guds kraft och den blir förlöst när man tror. 

Jesu verk för oss var av kärlek och nåd. Att försöka lägga till, ta bort eller förvränga Kristi evangelium, är att inte respektera det Jesus gjort för oss. 

Låt oss återupptäcka och predika det rena, klara och oblandade evangeliet. Det är Guds kraft, för alla folk i alla länder. Evangelium i koncentrerad form, att varken lägga till eller ta bort. Vägen framåt är, av nåd genom tro (Ef. 2:8).

Gud välsigne dig. 

/ David Billström