Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Unmixed gospel

“I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not a gospel. But there are some who trouble you and would pervert the gospel of Christ.” Gal. 1:6-7  It is the gospel that is God’s power for salvation (Rom. 1:16), not the gospel plus something more.  Addition to the gospel deprives the gospel of its power.  Jesus’.. Read More

Oblandat evangelium

“Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium.” Gal. 1:6-7 Det är evangelium som är Guds kraft till frälsning (Rom. 1:16), inte evangelium plus något mer. Tillägg till evangelium berövar evangeliet dess kraft. Jesu död för våra synder, att han blev begravd.. Read More