“Och han befallde oss att predika för folket… ” Apg. 10:42

När man läser Apostlagärningarna så ser man att apostlarna rörde sig bland folket. De predikade evangelium i område efter område, till och bland folket. Det var så de uppfyllde uppdraget från Jesus. De satt inte på någon slags tron med fina kläder och en krona på huvudet och förväntade sig att folket skulle komma till dem. De rörde sig inte bara på sina kontor och var allmänt osynliga förutom när det var möte. 

“Men när han såg folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna och förskingrade som får utan herde.” Matt. 9:36

Jesus Kristus, Guds Son, den främsta förebilden av alla, rörde sig konstant bland folket. Han distanserade sig inte, för att på något sätt ge intryck av att ha någon slags maktposition. Han var ständigt på folkets nivå, inte någon slags översittare. 

Världens tänkande går tvärtemot Guds tänkande. Gud själv kom ner hit till jorden. Jesus är den största tjänaren av alla. Att ha en tjänst är en funktion, inte en titel som ska imponera på människor. 

Om apostlarna och till och med Jesus själv kunde röra sig bland folket, hur mycket mer då vi, hans lärjungar idag? Låt Jesus och apostlarna vara din förebild, inte denna världens ledare eller institutionella kyrkliga “ledare”. 

Vi ses, ute bland folket.

Gud välsigne dig. 

/ David Billström