“För om ni lever efter köttet ska ni dö. Men om ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så ska ni leva.” Rom. 8:13

Att veta vad man ska göra men inte kunna göra det, leder till frustration. Nu i det nya förbundet genom Jesus, så visar inte Gud bara hur vi är kallade att leva, utan han vill också hjälpa oss att leva så. När vi tror på Jesus så bor Guds Ande i vårt hjärta. Jesus sa att den Helige Ande skulle hjälpa de troende. Den Helige Ande gör inte allt för oss, men han vill hjälpa oss. 

När vi ser vår otillräcklighet och svaghet så ska vi komma ihåg att vi inte är ensamma. När synden frestar oss, så kan vi med Andens hjälp övervinna frestelserna. Han vill ge kraft, vishet och uthållighet. Guds Ande är trofast, han finns alltid där för att hjälpa. Genom Anden så segrar vi, i Jesu namn. 

“Endast detta vill jag veta av er: Har ni fått Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro?… Han som nu ger er Anden och gör sådana underverk bland er, gör han det genom laggärningar eller för att ni lyssnar i tro?” Gal. 3:2, 5

Genom Anden så kan vi få hjälp, inte bara nätt och jämt, utan att på ett överflödande sätt se hur Andens liv flödar genom oss. Detta sker endast av nåd, inte genom att vi ska försöka förtjäna hjälp genom att till exempel be, fasta eller läsa Bibeln. Att be, fasta och läsa Bibeln är bra, men det aktiverar inte nåd från Gud. Anden hjälper av nåd och vi tar emot genom tro. När vi förstår det så flödar Andens liv och vi segrar över frestelser och att be och läsa Bibeln blir då något man vill göra av fri vilja och med glädje. Och, många gånger går bönen över i lovsång till Gud för hans godhet. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström