“Stå därför fasta i den frihet som Kristus har frigjort oss till och låt er inte på nytt fångas under ett träldomsok.” Gal. 5:1

Det finns människor idag som tror på Jesus och är frälsta av nåd. Sedan finns det människor som är icke troende. Det finns också religiösa sökare som försöker nå fram till Gud på olika sätt. Sedan finns det de som tror på Jesus, men som blandar evangelium med mänskliga traditioner och egna prestationer utifrån fel drivkraft. 

Allt detta är inget nytt. Lösningen för oss alla är det oblandade evangeliet. I Galaterbrevet reder Paulus ut begreppen för de som börjat blanda lag och nåd. Man blir och förblir frälst av nåd, genom att tro. I dessa tider när människor söker och en del börjar blanda evangelium och mänskliga prestationer, så är det ett gyllene tillfälle för evangelium. 

Låt oss som redan tror på evangelium stå fasta i dess frihet, återupptäcka dess ljuvlighet och förkunna det till världen. Det kommer resultera i att förvirringens dimmor skingras och ljuset lyser klart i mörkret. Evangelium i en tid som denna – ett gyllene tillfälle för det, att visa sin kraft. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström