“Därför är det av tro, för att det ska vara av nåd… ” Rom. 4:16

Nåd betyder gratis, oförtjänt godhet. Att få det man inte förtjänar, alltså inte en lön utan en gratis gåva. Guds nåd flödar gentemot varje människa. Det finns överflödande nåd till hjälp, för alla människor, i alla situationer. Det finns nåd till frälsning för varje människa. Men för att Guds nåd ska kunna göra sitt verk, till frälsning, helande, beskydd eller vilket behovet än är, så behöver man ta emot den. 

Tron tar emot nåd från Gud och då kan den göra sitt verk. Bibeln säger att vi ska leva av tro (Rom. 1:17), alltså hela tiden, som en livsstil. Tron räknar med Gud och hans löften. Löftena från Gud finns i Bibeln och kanske Gud också har talat löften genom sin Ande, i ditt hjärta. 

När vi lever av tro så lever vi av Guds nåd, för tron tar emot Guds gåvor. Tro på Gud, tro på Guds ord, tro på Jesus och tro på det som Guds Ande lägger i ditt hjärta. Allt är av nåd från början till slut och när vi lever i tro så blir Gud förhärligad genom våra liv. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström