“Men då vi har samma trons ande, som det står skrivet: Jag trodde och därför talade jag, så tror också vi, och därför talar vi.” 2 Kor. 4:13

Omständigheterna och människor runt omkring dig “predikar” dagligen. Det kan vara fruktan, omoral och hur svårt allting är. Att leva på denna jord innebär att man stöter på allt möjligt och man ska inte låtsas som att utmaningarna inte finns. Vi förnekar inte verkligheten, men det finns något mer – sanningen. 

Tron har en röst och den predikar lösningen på verklighetens problematik, sanningen. Sanningen är en person – Jesus. Tron ser och räknar med Jesus. När det proklameras att något är svårt, farligt och omöjligt, så proklamerar tron Jesus. 

Jesus kan kliva in i din verklighet och göra mirakler. Han är full av nåd, barmhärtighet och kraft. Kanske du sitter fast i ett missbruk och har försökt allt för att bli fri. Ropa på Jesus och räkna med honom från och med nu. Kanske du varit sjuk en lång tid och försökt det mesta. Ropa på det namn som är över alla namn, Jesus, och tro honom om ett mirakel. 

Tron på Gud ser verkligheten, men den stannar inte där. Den går vidare in i den osynliga världen och räknar med Jesus. Låt Jesus få det sista ordet i din situation och se hur sanningen triumferar över verkligheten. 

“Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

Gud välsigne dig. 

/ David Billström