“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18

När aposteln Johannes mötte den uppståndne och förhärligade Jesus, så föll han ner som död för hans fötter. Jesus är Gud (1 Tim. 3:16) och vi är människor. När det mänskliga och dödliga kommer i kontakt med det gudomliga och odödliga så blir det en reaktion. Skapelsen är underställd Skaparen. Jesus har all makt i himlen och på jorden. 

När Johannes föll ner som död, så lade Jesus sin hand på Johannes. Han stod inte känslokallt på avstånd utan sökte kontakt med sin lärjunge. Jesus är tillmötesgående och vet att vi är bräckliga kärl. Jesus sa till Johannes att inte vara rädd. Han vill inte att vi ska må dåligt. Sedan talade Jesus till Johannes om sig själv och gav honom ett uppdrag. 

Vilken situation du än är i, så vet att Jesus är Gud. Jesus är uppstånden och förhärligad och hans kraft är oerhörd. Inför honom, så måste allt mänskligt och dödligt böja sig. Han vill lägga sin hand på dig och din situation, för han bryr sig. Det har han bevisat när han tidigare, villigt, gav sina händer till att bli fastspikade på korset för dig. Han säger åt dig att inte vara rädd. 

Jesus är Herre och han älskar sitt folk. Du kan göra vad han än säger åt dig att göra. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström