Evangelium är det överlägset bästa budskapet och kraften som finns.

När vi förstår och får erfara evangeliets kraft så är det mycket svårt att hålla tyst. “För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för  greken.” Rom. 1:16

Evangelium har kraft att förvandla

Genom evangelium så kan vi bli frälsta, alltså bli försonade med Gud och få evigt liv, vilket ju är helt underbart fantastiskt och mer värt än något annat. Evangeliet tar itu med rotproblemet i världen och det börjar i den individuella människans hjärta. Man blir förvandlad i sitt inre när Jesus kommer in i ens liv och då börjar man göra bra saker, för att man vill det. Gud börjar verka i ens inre liv genom sin Ande. “För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.” Fil. 2:13

Religiösa regler, filosofi, lagar och massa goda råd kan aldrig förvandla en människas inre natur och det ger aldrig kraften och förmågan att göra det som sägs. En del försöker till och med att följa Jesu exempel på livsstil, vilket ju är bra, men inte ens det förvandlar en människas inre. 

Det kristna livet innebär ett samarbete med Gud. Han gör inte allt för oss och det är inte heller så att vi ska göra allt i egen kraft, utan Gud vill hjälpa oss att leva rätt.

Nåd finns tillgänglig

“Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna.” 1 Kor. 15:1-4

Jesu död och uppståndelse är evangelium.

När Jesus dog på korset så tog han människornas synd och straff. Synden är inte längre ett olösligt problem, för nu finns en gåva som varje människa kan ta emot på grund av Jesu död och uppståndelse och det är syndernas förlåtelse. Dessutom, genom Jesu verk, så finns nu nåd tillgänglig, och därigenom bryts också syndens makt över en människa som tar emot Jesus. Då hjälper Jesus en, att inte falla för syndens frestelser och man får andra intressen.

Jesus uppstod på den tredje dagen. Vi förkunnar en levande Jesus. Varje människa kan möta honom och när man gör det så sker något i ens inre. Jesus förlåter synd och befriar människor från olika bojor. Jesus gör mirakler.

Respons och vandringen vidare

Responsen som varje människa behöver göra för att få uppleva evangeliets kraft är att tro på Jesus Kristus, Guds Son, som sin Frälsare. “Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16

Evangelium är dock inte ett lyckopiller, där allt blir problemfritt och ett ständigt lyckorus här på jorden. Jesus sa: “Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Joh. 16:33 Men, som troende kan du kan veta att du är på väg till himlen och att du inte längre är ensam, Gud är med dig. De utmaningar vi möter vill Gud hjälpa oss igenom. Tillsammans med Jesus så är vi övervinnare, så var vid gott mod.

Gud välsigne dig.

/ David Billström