Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Open your fists

“But because of Him you are in Christ Jesus, whom God made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Therefore, as it is written, “Let him who boasts, boast in the Lord.” 1 Cor. 1:30-31  God is God and all glory always belongs to Him.  No man can take glory.  God’s plan of salvation surpasses all that mankind seeks to accomplish.  By the grace of God you and I who believe, are in.. Read More

Öppna dina knutna händer

“Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse, för att som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig i Herren.” 1 Kor. 1:30-31 Gud är Gud och all ära tillhör alltid honom. Ingen människa kan ta åt sig ära. Guds frälsningsplan övergår allt vad människor försöker åstadkomma. Genom Guds nåd så är nu du och jag.. Read More