“Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.” 1 Kor. 15:10

Läser man den främsta väckelseskildringen efter Jesu himmelsfärd, Apostlagärningarna, så ser man att det genomgående temat var förkunnelsen av evangelium. 

Paulus var en av predikanterna och han var rotad i uppenbarelsen om Guds nåd. Och nåden från Gud gjorde honom aktiv. Att predika, ta upp sitt kors i Jesu efterföljelse, övervinna fruktan och så vidare, det blev möjligt genom Guds nåd. 

“För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus.” Rom. 5:17

Den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva tas emot genom tro. Och då sker något. Genom Jesus så regerar vi i liv. Vi blir aktiva och kan också fullgöra uppdraget att förkunna evangelium (Mark. 16:15). 

När evangelium blir predikat så blir Jesus känd. Här kan vi alla hjälpas åt. Alla troende kan predika de goda nyheterna om Jesus. Det finns nåd tillgänglig för varje troende till att vittna om Jesus. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström