Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Grace that activates

“But by the grace of God I am what I am. And His grace toward me was not in vain. I labored more abundantly than all of them, yet not I, but the grace of God which was with me. 1 Cor. 15:10 If you read the foremost revival history after Jesus’ ascension, the Acts of the Apostles, you see that the common theme was the preaching of the gospel.  Paul was one.. Read More

Nåd som aktiverar

“Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.” 1 Kor. 15:10 Läser man den främsta väckelseskildringen efter Jesu himmelsfärd, Apostlagärningarna, så ser man att det genomgående temat var förkunnelsen av evangelium.  Paulus var en av predikanterna och han var rotad i uppenbarelsen om Guds nåd… Read More