“Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade HERREN på honom.” Jes. 53:6

Många som lever med skuld och dåligt samvete, fortsätter in i mörkret. De känner som att eftersom de redan har skuld så är det ändå ingen ide’ att sluta med synden. De har fastnat i den onda cirkeln och ser ingen utväg. Tidigare, så trodde de aldrig själva att de skulle bli så som de är idag. Men det finns goda nyheter, en utväg. All vår skuld och dess straff tog Jesus på sig när han dog på korset. På tredje dagen uppstod Jesus från de döda. Idag, erbjuder Jesus frihet från skulden och skuldkänslorna. 

“För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam.” Rom. 10:11

När du tror på Jesus så blir du försonad med Gud, du blir förlåten. Syndens makt, den onda cirkeln bryts. Jesus kommer hjälpa dig att inte falla för syndens frestelser när du frestas. Genom att tro på Jesus så bryts skammen över ditt liv. I Guds ögon är du frikänd, precis som om du aldrig hade syndat. Allt tack vare Jesu död och uppståndelse för vår skull. Tro på Jesus Kristus, Guds Son, och börja ett nytt liv tillsammans med honom idag. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström